مافـه گه

"مافه گه" (Mafega)ستون یادبودی است که در ایل بختیاری برای جوانمرگان،شهیدان و بزرگان ایل برپا می‌‌شود،همانند دو "مأفه گه" برای دو شکارچی که در زرد کوه گرفتار بهمن شدند و یا "مافه گه"‌ای که برای یکی‌ از بزرگان "سرو بازفت" (Sarvebazaft)بختیاری بنا شده است.

بار معنوی و هیئت ظاهری این ستونها،مرا بر آن داشت که با الهام از آنها کار حاضر را با همین عنوان ارائه دهم،موسیقی این کار نیز منتخبی است از مقامهای عزاداری در مناطق مختلف ایران و در آخر اینکه این کار به یاد روح بزرگمردان حاج سید رحمت الله کیایی و عظیم رعنایی بنا شد و تقدیم میشود به "Amazone"