مدل برای یادمان

در غروبتان سایه‌هاشان به خاک خفت و در طلوعمان خواهد تابید تا افلاک...