محافظت شخصی‌، مرزهای درونی و خود آموختگی‪ …‬


(‬ساعتی‌ با محاکمه کافکا‪)
اجرا در ایستگاه مترو و دانشکده‌ هنرهای کاربردی وین ۲۰۱۰
عکس ‪:‬ صالح روضاتی