۱/۶ ، ۲/۶ ، ۳/۶ ، ۴/۶ ، ۵/۶ ، ۶/۶ نمایشنامه‌ایی از ناصر تیمورپور

برگردان به آلمانی‌ : نازلی محجوب
گرافیک : فواد فراهانی
با تشکر از سینا سیفی