لطافـت سـفید خار
پیـامی به آینده
این نیست همه آنچه باید دید
از نامـمـکن‌ها
سـری هیچ
از مـجموعه شـفاف‌ترین پیام‌های خصوصی
مدل برای یادمان (ویدئو _ چیـدمان)
مدل برای یادمان
خودنـگاری بر اسـاس نمیشـنامه سه خواهر
مضحـکمانی برای جنگ...!
محافظت شخصی‌، مرزهای درونی و خود آموختگی‪ …‬
فاجـعه قضـاوت یا نسـبیت مقدس
رویای روز و کابوس شـب
شـهرها
نمایشـنامه‌ ۱/۶ ، ۲/۶ ، ۳/۶ ، ۴/۶ ، ۵/۶ ، ۶/۶
تـولـد
دیوارها را برای ویران کردن می‌خـواهیـم
گل و گنـدم از مجـموعه بختیاری
از مجـموعـه مجسـمـه‌های حرکـتی
به یاد لورکا
از مجموعه هیچ
سایـه ورود
سایـه سـرو
شیـر سـنـگی از مجـموعه بختیاری
نــان
اتـاق جیـوه
مافه گه
چـمـر
منیـت
هــویـت
تصویر 1-5
رخـدادهـا
ناصـر تیـمـورپـور
En
نمایشگاه گروهی آرتیست بوک
طعم روشنفکری و تروریسم
كليه حقوق اين وب‌سايت نزد Nasser-Teymourpour.com محفوظ است.